Till varje tävling kommer klubben behöva en lagledare och en kanottransportör (såvida tävlingen inte är på hemmaplan). För att detta ska fungera behöver vi hjälp av klubbens medlemmar.

Lagledare
Går på lagledarträffar. Transporterar nummerlappar, verktygsväska, tävlingsväska och "första förbandsväska". Sköter, i samråd med Huskvarna KKs lagledare, kontakter med JP.

Kanottransportör

Samordnar transport av aktiva och kanoter. Antingen buss och kanotsläp eller egna bilar med kanoter på tak.

Intresserade föräldrar
Hjälp utöver de nödvändiga arbetsuppgifterna är uppskattat.

Vill man åka på ytterligare tävlingar som inte står med på listan så får styrelsen besluta om eventuell ersättning skall utbetalas för resa och boende.