Mail:

skriv[at]jonkopingskanotklubb.se

Adress:

Jönköpings Kanotklubb
V-Strandpromenaden
Box 101
551 13 JÖNKÖPING

Tel:

036-120546 alt. Joacim 070-7672050

PG:

33 18 93-8

Org.nr:

826000-5882

Fastighetsbeteckning:

Kaptensbo 1. 1

Karta: